Gedragsregels

Gedragregels

 

5. GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

 

Ieder lid verplicht zich om de TechBrain website niet te gebruiken:

 

      (a) voor enig onwettig doel;      (b) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Website en/of Diensten wordt/worden onderbroken, wordt/worden beschadigd, minder efficiënt wordt/worden of dat de functionaliteit van de Website en/of Diensten op enigerlei wijze wordt aangetast;      (c) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma\'s;      (d) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is, of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;      (e) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding);      (f) voor het verspreiden of verzenden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TechBrain;      (g) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomst van een bericht; en      (h) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten.TechBrain oefent geregeld controle uit ten aanzien van de content die via gebruikers op de Website en/of Diensten terechtkomt. TechBrain heeft hiertoe niet de plicht en kan ook nimmer hiertoe verplicht worden.  TechBrain kan derhalve geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke content. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten erkent de gebruiker dat hij te maken kan krijgen met content die beledigend of onoorbaar van aard is. TechBrain aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige content of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van content die naar de Website en/of leden van TechBrain is verstuurd, geë-maild, of op enigerlei andere wijze via de Website en/of Diensten is verspreid.


Leden erkennen dat TechBrain de content die via gebruikers van de Website en/of Diensten wordt verzonden of verspreid niet vooraf controleert of bekijkt, maar dat TechBrain wel het recht (maar niet de plicht) heeft om content die via de Website en/of Diensten beschikbaar is, te weigeren, te wijzigen of te verwijderen.